Kids blazersklas in Winssen van start!

Onder leiding van Peter Wintjes zullen een 8 tal kinderen van basisschool de Wegwijzer in Winssen van 14.30 tot 15.30 uur zich verder muzikaal bekwamen op weg naar een heus mini-concert, dat hopelijk op korte termijn kan worden georganiseerd, want daar steekt het Coronavirus (nog) een stokje voor.

Op initiatief van muziekvereniging U.L.T.O. in samenwerking met het cultuurknooppunt Beuningen is deze blazersklas tot stand gekomen.

U.L.T.O. hoopt dat een dergelijk initiatief dit jaar ook in Ewijk kan starten, momenteel wordt hierover met het Cultuurknooppunt Beuningen overlegd.

Wil je meedoen? Heeft u zelf vragen? Neem dan contact op met het U.L.T.O. secretariaat.
U kunt het inschrijfformulier aanvragen via info@ulto.nl
Het formulier wordt u dan zsm toegezonden.