Koninklijke Fanfare U.L.T.O. Winssen-Ewijk


Sinds 1878

disclamer

Agenda naar volledige agenda

Home Nieuws Lid worden Contact

Jaarplanner

Muziekonderwijs bij de Kon. Fanfare U.L.T.O.

Muziekonderwijs bij U.L.T.O. - Jeugd


Kennis leren maken met muziek door middel van slagwerk of het bespelen van een blaasinstrument? Dat kun je bij ons! Wanneer je gebruik maakt van de drie gratis proeflessen, kun je zelf ervaren hoe leuk het is om muziek te maken. Daarna besluit je of je wilt doorgaan.


Een lesjaar bestaat uit 40 lessen en loopt gelijk met het schooljaar. Elke les duurt 20 minuten. Indien je langer of vaker les wilt krijgen overleg dit dan met je leraar en de jeugdcoördinator.


Om te ervaren hoe leuk het is om sámen muziek te maken, kun je naast je eigen (individuele) les, ook aansluiten bij de gratis les van de slagwerkgroep of het jeugdorkest. Jouw leraar geeft aan wanneer jij het beste kunt aansluiten bij de groepslessen.


Het instrument wat je gaat bespelen, mag je van ons lenen. Het lesmateriaal moet je zelf aanschaffen.


Ben jij 6 jaar? Dan mag je al starten met slagwerkles of met twirlen.

Ben jij 8 jaar en heb je je tanden gewisseld? Dan kun je muziekles gaan volgen op een blaasinstrument. Je kunt kiezen uit de saxofoon, bugel, trompet, piston, hoorn of de trombone.

Bankrelatie:

IBAN: NL64 RABO 0158 0045 31 t.n.v. Kon. Fanfare U.L.T.O.

Luister oefeningen:

Luisteren (CD-01)

Luisteren (CD-02)

Info voor ouders:  Muziekonderwijs bij U.L.T.O. - Jeugd


Kosten muziekles:

De kosten voor muziekles bedragen € 575,- per jaar. Dit zijn 40 lessen van 20 minuten per les. Wanneer in een lopend seizoen gestart wordt, worden de lessen naar rato doorbelast.

Subsidie muziekles:

Voor leerlingen onder de 18 jaar, woonachtig in de gemeente Beuningen (Winssen, Ewijk, Beuningen, Weurt) en studerend voor diploma A of B, krijgt U.L.T.O. een subsidie. De eigen bijdrage is in dit geval dan nog € 275,-.

Alle hierbovengenoemde bedragen zijn inclusief het gebruik van een instrument en exclusief de lesboeken.


Lesdagen & -tijden
Blaasinstrumenten

Slagwerk


Repetitie jeugdorkest

Repetitie slagwerkgroep


De hierboven genoemde tijden worden overleg met de jeugdcoördinator vastgesteld. In de eerste week van het nieuwe lesseizoen vinden de lessen plaats op de oude tijden. In de week daaropvolgend zal ieders voorkeur worden geïnventariseerd en de tijden opnieuw afgesproken.


Verhindering:

Wanneer een leraar verhinderd is, wordt deze les altijd in overleg ingehaald. Als dit niet mogelijk is, zorgen we voor een restitutie van het lesgeld van de gemiste les(sen). Gemiste groepslessen worden niet ingehaald.


Als de leerling een les verhinderd is, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. In overleg proberen we dan de les met de leraar in te halen. Helaas kan hier geen recht aan worden ontleend. Bij langdurige afwezigheid van de leerling, zullen aparte afspraken worden gemaakt.


Bij verhindering verzoeken wij de leerling dit ruim van te voren te communiceren aan de betreffende leraar of bij de jeugdcoördinator. Mocht dit onverhoopt op de dag zelf gebeuren, kan is afmelding rechtstreeks bij de leraar mogelijk. De contactgegevens worden verstrekt bij start van de lessen.


Instrument

Het instrument krijgt de leerling in bruikleen. U.L.T.O. zorgt voor het reguliere onderhoud. Schade aan het instrument door onjuist gebruik of vernieling, zal worden doorbelast.

De saxofonisten moeten zelf voor rietjes zorgen.

Slagwerkers krijgen van U.L.T.O. een paar stokken en een oefenmatje in bruikleen.


Mocht het instrument niet naar behoren werken, neem dan contact op met de betreffende leraar. Als hij het probleem niet kan verhelpen, kan het instrument gemaakt worden bij Schreeven Brass & Wood te Wijchen. Hiervoor is een opdrachtbon nodig welke verstrekt wordt door Henk Tromp (Julianastraat 30, Ewijk. Telnr.: 0487 521255)


Gegevens Schreeven Brass & Wood:

Celsiusstraat 31, 6604 CV te Wijchen

Telnr.: 024 3220068

Openingstijden:  


Kleding

Kleding voor optredens worden per optreden afgesproken. Buitenkleding wordt verkregen in bruikleen van U.L.T.O.


U.L.T.O. als vereniging
U.L.T.O. is een bloeiende vereniging die veel organiseert. Om alle kosten zo laag mogelijk te houden, verwachten we inzet van al onze leden en leerlingen bij acties. Als voor (goedkope) muziekles bij U.L.T.O. wordt gekozen, verwachten we actieve deelname.

Voor de jeugd organiseren we een paar keer per jaar een activiteit. In juni vindt het jaarlijkse dagje uit plaats.

Contactpersoon jeugd en muzieklessen
Klaasje Dijkstra-Kuperus

Email:  jeugdcoordinator@ulto.nl

Telnr.:  0487 522766


Muziekonderwijs


Kennis leren maken met muziek door middel van slagwerk of het bespelen van een blaasinstrument? Bij U.L.T.O. wordt hoogwaardig muziekonderwijs gegeven door gediplomeerde leraren waarbij gekozen kan worden voor slagwerk of blaasinstrumenten. Muziekles is te volgen t/m niveau D (voorbereiding conservatorium). Alvorens te besluiten om lid te worden is het mogelijk om eerst gebruik te maken van drie proeflessen.


Een lesjaar bestaat uit 40 lessen en loopt gelijk met het schooljaar. Elke les duurt 20 minuten met de mogelijkheid om langer les te krijgen. Dit zal in overleg met de leraar gebeuren.

Theorielessen worden per diploma apart gegeven in groepsverband.


Kosten muziekles:

De kosten voor muziekles bedragen € 575,- per jaar. Dit zijn 40 lessen van 20 minuten per les. Wanneer in een lopend seizoen gestart wordt, worden de lessen naar rato doorbelast.

Subsidie muziekles:

Voor leerlingen onder de 18 jaar, woonachtig in de gemeente Beuningen (Winssen, Ewijk, Beuningen, Weurt) en studerend voor diploma A of B, krijgt U.L.T.O. een subsidie. De eigen bijdrage is in dit geval dan nog € 275,-.

Alle hierboven genoemde bedragen zijn inclusief het gebruik van een instrument en exclusief de lesboeken.


Lesdagen & -tijden

Blaasinstrumenten

Slagwerk


Repetitie jeugdorkest    Woensdag 17.15 uur tot 18.00 uur

Repetitie slagwerkgroep Donderdag 17.15 uur tot 18.00 uur


De hierboven genoemde tijden worden in overleg met de jeugdcoördinator vastgesteld. In de eerste week van het nieuwe lesseizoen vinden de lessen plaats op de oude tijden. In de week daaropvolgend zal ieders voorkeur worden geïnventariseerd en de tijden opnieuw afgesproken.


Verhindering:

Wanneer een leraar verhinderd is, wordt deze les altijd in overleg ingehaald. Als dit niet mogelijk is, zorgen we voor een restitutie van het lesgeld van de gemiste les(sen). Gemiste groepslessen worden niet ingehaald.


Als de leerling een les verhinderd is, is restitutie van het lesgeld niet mogelijk. In overleg proberen we dan de les met de leraar in te halen. Helaas kan hier geen recht aan worden ontleend. Bij langdurige afwezigheid van de leerling, zullen aparte afspraken worden gemaakt.


Bij verhindering verzoeken wij de leerling dit ruim van te voren te communiceren aan de betreffende leraar of bij de jeugdcoördinator. Mocht dit onverhoopt op de dag zelf gebeuren, is afmelding rechtstreeks bij de leraar mogelijk. De contactgegevens worden verstrekt bij start van de lessen.


Instrument

Het instrument krijgt de leerling in bruikleen. U.L.T.O. zorgt voor het reguliere onderhoud. Schade aan het instrument door onjuist gebruik of vernieling, zal worden doorbelast.

De saxofonisten moeten zelf voor rietjes zorgen.

Slagwerken krijgen van U.L.T.O. een paar stokken en een oefenmatje in bruikleen.


Mocht het instrument niet naar behoren werken, neem dan contact op met de betreffende leraar. Als hij het probleem niet kan verhelpen, kan het instrument gemaakt worden bij Schreeven Brass & Wood te Wijchen. Hiervoor is een opdrachtbon nodig welke verstrekt wordt door Henk Tromp (Julianastraat 30, Ewijk. Telnr.: 0487 521255)


Gegevens Schreeven Brass & Wood:

Celsiusstraat 31, 6604 CV te Wijchen

Telnr.: 024 3220068

Openingstijden:


Kleding

Kleding voor optredens worden per optreden afgesproken. Buitenkleding wordt verkregen in bruikleen van U.L.T.O.


U.L.T.O. als vereniging
U.L.T.O. is een bloeiende vereniging die veel organiseert. Om alle kosten zo laag mogelijk te houden, verwachten we inzet van al onze leden en leerlingen bij acties. Als voor (goedkope) muziekles bij U.L.T.O. wordt gekozen, verwachten we actieve deelname.

Contactpersoon muzieklessen
Klaasje Dijkstra-Kuperus

Email:  jeugdcoordinator@ulto.nl

Telnr.:  0487 522766


Muziekonderwijs jeugd Info ouders: muziekonderwijs jeugd Muziekonderwijs volwassenen Luister oefeningen Bankrelatie