Potgrondactie ULTO

Potgrondactie ULTO.
Het is al weer meer dan 2 jaar geleden dat onze muziekvereniging een potgrondactie heeft gehouden.
Dit had natuurlijk te maken met het Coronavirus dat in de afgelopen twee jaar heeft geheerst. Gelukkig is deze pandemie beheersbaar geworden en kan de potgrondactie weer plaatsvinden. Onze muzikanten gaan langs de deur, maar het kan natuurlijk goed zijn dat u niet thuis bent. Daarom is er ook de mogelijkheid om digitaal potgrond bij Ulto te bestellen (zie onderstaand).

Wat houdt deze actie nou precies in: u kunt via de mail bij ons zakken potgrond van elk 20 kg. bestellen.

Het is goed te weten dat dit echte potgrond is en dus geen compost, die wel eens voor een prikkie of gratis, elders wordt aangeboden. In deze potgrond zit alles wat een plant nodig heeft en na het planten krijgt men er dus geen “berg onkruid” bij. Wij als muziekvereniging komen de door u bestelde en betaalde zakken potgrond persoonlijk bij u afleveren op zaterdag 18 maart a.s.

De prijzen zijn als volgt:
1 zak € 3,50;
2 zakken € 6,50;
4 zakken € 12,00;
6 zakken € 15,00.
Elke zak meer is € 2,50 per zak.

Bestellen kan als volgt: U stuurt een mail naar: secretaris@ulto.nl en vermeldt daarin hoeveel zakken potgrond u wenst te ontvangen, met vermelding van het adres waar de zakken moeten worden afgeleverd.

Vervolgens betaalt u het verschuldigde bedrag aan de hand van bovenstaande prijzen. Betaling dient te geschieden op bankrekening: NL 64 RABO 0158 0045 31 t.n.v. Ulto Winssen-Ewijk. U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bestelling en betaling en op zaterdag 18 maart 2023 vindt de levering van de zakken potgrond aan huis, plaats.

Betaling kan ook geschieden met bijgaande QR-code. De hoogte van het bedrag wat u betaalt via de QR-code bepaald dan het aantal zakken.

Het is dan wel noodzakelijk om de betaling te doen met een rekeningnummer dat op uw naam staat. Dan weten wij nl. waar de zakken met potgrond geleverd moeten worden.

Omwille van een goede organisatie kan er besteld en betaald worden tot uiterlijk zaterdag 10 maart 2023.