De vereniging

Muziek maken en ernaar luisteren is een belevenis. Het maakt je blij of bedroefd, kortom muziek is emotie en muziek maken is kunst.

Koninklijke Fanfare U.L.T.O.
(Uit Lust Tot Oefening)

Koninklijke Fanfare U.L.T.O. (Uit Lust Tot Oefening) is moderne en een dynamische muziekvereniging die voor veel liefhebbers wat te bieden heeft. Al meer dan 140 jaar is de dorpsfanfare het muzikale visitekaartje van Winssen, Ewijk en omstreken. U.L.T.O. heeft dus een lange geschiedenis in beide dorpen en een belangrijke plek binnen de gemeenschap.

Het orkest is uitgegroeid tot een gezellige muziekvereniging waar gevarieerde muziek, jeugd, opleiding, plezier, saamhorigheid met een goede en gezellige verenigingssfeer voorop staan.

Met een breed repertoire en zeer afwisselende concert optredens zoals Maestro, KNUS-concerten en Christmas met U.L.T.O. Daarnaast verleend zij haar medewerking aan diverse activiteiten zoals aubades, optochten en luistert zij diverse – sociaal maatschappelijke – aangelegenheden op in Winssen en Ewijk die in beide dorpen worden georganiseerd.
De lokale binding van de fanfare speelt dan ook een belangrijke en sociale rol in beide dorps gemeenschappen.

De muziekvereniging bestaat uit een aantal onderdelen:
Fanfare-orkest, Slagwerkgroep, Jeugd/Opleidingsorkest, Muziekonderwijs, Dweilorkest Brulto, Vrienden van U.L.T.O.

Koninklijke Fanfare U.L.T.O. biedt haar leden een breed scala aan muzikale activiteiten.
De vereniging heeft een actief jeugdbeleid en zij biedt kinderen de mogelijkheid om op een leuke, speelse en creatieve manier kennis te laten maken èn zich zelf te ontwikkelen met muziek via de Algemene Muzikale Vorming.

Daarnaast biedt zij leerlingen een uitgebreide muziekopleiding

Daarnaast biedt zij leerlingen een uitgebreide muziek opleiding aan zodat kinderen enthousiast worden gemaakt voor (blaas)muziek.

Nieuwe muzikanten, jong en oud, zijn natuurlijk van harte welkom. U.L.T.O. kijkt er naar uit om ze te steunen in hun instrumentenkeuze en samen het plezier te ontdekken van het musiceren in een groep.

Naast het musiceren worden er vele activiteiten georganiseerd zoals dagjes uit met de jeugd en haar carnavalesk optreden en verder diverse voorspeel avonden.

De vereniging biedt muzieklessen aan voor alle blaas en slagwerkinstrumenten en daarvoor heeft de vereniging professionele en hoog gekwalificeerde docenten in dienst die de individuele en groepslessen voor onze leerlingen verzorgen.

Na een tijdje les te hebben gehad stromen de leerlingen door naar het opleidingsorkest zodat zij samen met andere leerlingen leren muziek maken.

U.L.T.O. beschikt over een eigen gebouw, het ULTO-muziekcentrum (UMC), gevestigd in Winssen, Not. Steph. Roesstraat 3. In het UMC vinden alle repetities en de muzieklessen voor de Winssense leerlingen plaats. Voor de leerlingen uit Ewijk worden de muzieklessen gegeven in het in MFA ’t Hart, Den Elt 17, 6644 EA, Ewijk.

Koninklijke Fanfare U.L.T.O., een bruisende muziekvereniging, met een rijke historie!

 Fanfare U.L.T.O. zit al generaties in de familie. Vele muzikanten hebben in familieband gemusiceerd bij U.L.T.O. Bekende namen in Winssen en Ewijk zijn de families Tromp en van Beuningen.

Historie

De Koninklijke Fanfare U.L.T.O. kan bouwen op een lange traditie 

De Koninklijke Fanfare U.L.T.O. kan bouwen op een lange traditie. Uit de archieven van fanfare U.L.T.O. is de exacte oprichtingsdatum niet te achterhalen.

Bijna anderhalve eeuw geleden klonken de eerste klanken. Bekend is dat de toenmalige secretaris van U.L.T.O., de heer Piet Cornelissen uit Winssen, namens het bestuur op 4 april 1878 in een brief aan de burgemeester van de toenmalige gemeente Ewijk vraagt om een vergunning om op zondag 28 april 1878 in het schoollokaal van Winssen te mogen gebruiken “tot het geven van enen muziek uitvoering, zonder vertappingen van dranken, en zonder toediening van verversingen”.

Merkwaardigerwijs werd in de Algemene Vergadering van de vereniging op 29 maart 1896 besloten: “Als datum van oprichting van het gezelschap aan te nemen den 1e november 1891”. De gronden waarop dit besluit berust zijn niet bekend en deze zijn helaas ook niet in de archieven terug te vinden.

In verband met het 100-jarig bestaan van U.L.T.O. in 1978, is er een jubileumboek uitgebracht onder aanvoering van wijlen Theo Overmars, oud secretaris van de voormalige gemeente Ewijk en destijds voorzitter van de Vrienden van U.L.T.O. Dit rijkelijk geïllustreerde jubileumboek bracht de geschiedenis van de muziekvereniging weer tot leven.

In verband daarmee heeft raadpleging van het gemeentearchief plaatsgevonden en zijn hiervan schriftelijke bewijsstukken aangetroffen. Zo vond men ook een brief, gedateerd 28 augustus 1877, gericht aan de gemeenteraad, waarin G. Driessen (hoofd van de basis-school) namens het fanfaregezelschap uit Winssen, toestemming vroeg om in een schoollokaal te Winssen een repetitie te mogen houden.

Waarschijnlijk is dat het eerste begin van U.L.T.O. geweest, maar de naam U.L.T.O. wordt niet in die brief genoemd.

Uit een mondelinge getuigenis van de heer Jan Willems – in de volksmond Jan van Dien – kon worden opgemaakt dat in de zestiger jaren van de 19e eeuw een zestal jongelui uit Winssen in de zomer regelmatig naar het Valkhof in Nijmegen liepen om daar op zondag-middagen te luisteren naar concerten van fanfarekorpsen. Langzamerhand werden deze muziekminnende jongeren steeds enthousiaster. In 1872 hebben zij toen “hutje bij mutje” gelegd om een zestal instrumenten te kopen.

Op deze wijze ontstond en groeide er een fanfarekorps dat ook weldra de sympathie van de bevolking kreeg.

In 1881 blijkt uit een schriftelijke felicitatie aan de heer P. Cornelissen, ter gelegenheid van zijn huwelijk, dat hij de directeur – tegenwoordig dirigent genoemd – is van fanfare U.L.T.O. Hij was toen 32 jaar oud.

Hij is directeur geweest tot 1898 en werd in dat jaar opgevolgd door Johannus Smits, onderwijzer te Ewijk, die soms werd bijgestaan door kapelmeester Teunissen van de “Koloniale Reserve” uit Nijmegen voor het geven van repetities.

In 1897 wordt een start gemaakt met uniformering. In den beginne met alleen een pet omdat in die tijd weinig geld beschikbaar was. In 1918 trad directeur Smit af en werd opgevolgd door Frans van Beuningen, die al vrij snel na een paar maanden al weer vervangen werd door musicus Arnold Tromp.

Het allereerste concours waaraan werd deelgenomen was in 1919 in Zaltbommel

Het allereerste concours waaraan werd deelgenomen was in 1919 in Zaltbommel, alwaar het muziekgezelschap met een stoomboot naar toe ging. Bij terugkomst werd de fanfare uitbundig ingehaald door de gemeenschap, waarschijnlijk meer door het feit dat men het aandurfde zich door een deskundige jury te laten beoordelen dan het resultaat, dat was namelijk een 3e prijs in de 3e afdeling.

In 1920 werd in Oss een herkansing beproefd, wat de uitslag daarvan was is onbekend.
Na Arnold Tromp kwam Hent Tromp die tot de eind jaren 60 dirigent van de fanfare was.
In het begin van de 20e eeuw was het nog gebruikelijk dat dirigenten de muziek “voorzongen”. Muzikanten kenden nog geen notenschrift.

Hent Tromp is begonnen met het leren van de noten op schrift met de daarbij behorende muziektekens, later nam de muziekschool die in de 70er jaren hun opmars maakten, dit over.

In 1982 bereikte U.L.T.O. haar muzikale hoogtepunt door te promoveren naar de hoogste afdeling, oftewel de Vaandelafdeling van de toen nog genaamde muziekbond KNF, onder leiding van dirigent Theo Eerden uit Millingen a.d. Rijn.

Hij was van 1974 tot eind jaren 80 dirigent. Theo Eerden werd in juli 1989 opgevolgd door Bert Aalders. Onder Bert Aalders werd al meteen deelgenomen aan een KNF-concours.
Er werd gekozen voor deelname in een lagere klasse, namelijk de Ere-afdeling.

Direct na de zomervakantie in 1992 werd het dirigeerstokje overgedragen aan Nico Penners die eind 2000 werd opgevolgd door Hendry van Loo. Hij was vervolgens actief dirigent tot juni 2018.
Vanaf augustus 2018 werd U.L.T.O. geleid door Britt van den Dungen uit Uden. In april 2022 werd het stokje overgenomen door de huidige dirigent Gerd Wensink uit Eerbeek.

Koninklijke Fanfare U.L.T.O. in 1923, ter ere van het 25 jarig jubileum van de president,
wat in vroeger tijden de titel van de dirigent was.

Interesse of meer informatie?

Koninklijke Fanfare U.L.T.O. uit Winssen – Ewijk hoort graag van U!

Op de hoogte blijven?

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF